Huawei tham gia Quỹ sáng chế Sisvel Wi-Fi 6 với tư cách là thành viên sáng lập

THÂM QUYẾN, Trung Quốc, 20/07/2022 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Huawei thông báo tham gia Quỹ sáng chế Sisvel Wi-Fi 6 với tư cách là một trong những thành viên sáng lập. Quỹ sáng chế mới này tạo cơ hội chia sẻ cho bằng sáng chế thiết yếu tiêu chuẩn Wi-Fi 6 của Huawei và các nhà đổi mới sáng tạo khác. Ngoài ra, Huawei cũng trở thành bên cấp phép của quỹ.

Ông Alan Fan, Trưởng Bộ phận Quyền Sở hữu Trí tuệ của Huawei cho biết: "Huawei rất vui mừng khi được chia sẻ các công nghệ Wi-Fi tiên tiến với ngành. Công nghệ Wi-Fi được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như điện tử tiêu dùng, nhà thông minh và các doanh nghiệp công nghiệp. Các quỹ sáng chế sẽ góp phần gia tăng tính minh bạch và giảm những tranh chấp khi cấp bằng sáng chế. Bên thực hiện có thể đồng thời có được giấy phép theo tất cả các bằng sáng chế trong quỹ, giúp tăng mức độ hiệu quả và giảm chi phí cấp phép".

Ông Fan cũng chia sẻ thêm rằng Huawei từ lâu đã ủng hộ cho những đổi mới sáng tạo được khen thưởng một cách phù hợp. Quỹ sáng chế có thể giúp các công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, cấp bằng sáng chế và sau đó đầu tư khoản doanh thu cấp phép vào những hoạt động đổi mới hơn. Huawei hy vọng hoạt động thành công của quỹ sáng chế này sẽ khuyến khích nhiều công ty đầu tư vào các công nghệ Wi-Fi thế hệ tiếp theo.

Ông Mattia Fogliacco, Chủ tịch Sisvel International, chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Huawei trở thành một trong số những chủ sở hữu quỹ sáng chế mới của công ty. Trong hai năm qua, chúng tôi đã xây dựng một khuôn khổ với mong muốn sẽ mang lại lợi ích cho Thị trường công nghệ nói chung, loại bỏ những xung đột và mang lại lợi ích cho các nhà đổi mới sáng tạo và thực hiện: Huawei đồng ý trở thành thành viên sáng lập và bên cấp phép đưa ra sự phê chuẩn mạnh mẽ cho phương pháp tiếp cận này. Chúng tôi tin tưởng rằng với cách tiếp cận này, cùng với chất lượng IP do Huawei và các chủ sở hữu sáng chế tham gia khác, sẽ nhanh chóng thu hút thêm nhiều bên cấp phép và có thể là chủ sở hữu bằng sáng chế bổ sung".

Huawei luôn hoạt động rộng mở để tham gia cấp giấy phép trực tiếp với các công ty khác thông qua cuộc thảo luận song phương. Nhờ vậy, bên thực hiện có thể lựa chọn lấy giấy phép bằng sáng chế Wi-Fi 6 của Huawei thông qua quỹ sáng chế Sisvel Wi-Fi 6 hoặc giấy phép trực tiếp với Huawei.