Huawei phát hành sách trắng về cơ hội chuyển đổi số trong giáo dục nhằm khám phá mô hình đánh giá thông minh về mức độ trưởng thành trong học tập

BANGKOK, 19/09/2022 /PRNewswire/ -- Trong phiên họp "Đẩy nhanh hành trình vươn tới giáo dục kỹ thuật số" tại Hội nghị thường niên hàng đầu toàn cầu HUAWEI CONNECT 2022 Bangkok, Huawei lần đầu tiên phát hành Sách trắng về cơ hội chuyển đổi số trong giáo dục nhằm khám phá mô hình đánh giá thông minh về mức độ trưởng thành trong học tập. Huawei cũng đề xuất tận dụng các giải pháp giáo dục toàn kịch bản để đổi mới phương thức giảng dạy, tăng cường nguồn lực giáo dục toàn diện, nâng cao năng lực nghiên cứu và nâng cấp quy trình quản lý, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong giáo dục.

Ông Mark Yang, Trưởng phòg Giáo dục & Y tế, cho biết: "Sách trắng về cơ hội chuyển đổi số trong giáo dục là tập hợp các chiến lược và phương pháp thực hành toàn cầu từ khách hàng, đối tác cũng như của chính Huawei trong quá trình hợp tác tìm tòi về chuyển đổi số trong giáo dục. Sách cũng giải nghĩa về khái niệm và chương trình làm việc của giáo dục thông minh. Sách trắng lần đầu tiên khám phá mô hình đánh giá thông minh về mức độ trưởng thành trong học tập. Mô hình bao gồm sáu khía cạnh phụ và năm cấp độ với mục đích giúp nhà trường tự đánh giá để hình dung ra hướng phát triển rõ ràng cho tương lai thông tin hóa của giáo dục".

Ông Patrick Low, chuyên gia ngành giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đã trình bày về các giải pháp giáo dục toàn kịch bản của Huawei dựa trên những câu chuyện thành công toàn cầu của Huawei. "Các giải pháp giáo dục thông minh toàn kịch bản của Huawei hướng tới mục tiêu xây dựng một khung chương trình bao quát cho giáo dục thông minh, đáp ứng nhu cầu của các kịch bản kinh doanh khác nhau trong phạm vi giáo dục, hỗ trợ các ứng dụng giảng dạy đa dạng, thực hiện giảng dạy, học tập, quản lý và nghiên cứu thông minh trong tất cả các tình huống và giúp ích cho công tác đào tạo nhân tài tại nhiều quốc gia".

Giáo dục toàn diện cũng là một chủ đề rất được quan tâm tại phiên họp lần này. Theo ông Ekapong Musikacharoen, Phó giám đốc Văn phòng quản trị công nghệ thông tin về phát triển giáo dục tại UniNet Scientific Research Network, NREN, Thái Lan, sẽ kết nối 155 trường đại học và hoàn thành quá trình chuyển đổi suôn sẻ lên 100 Gbit/s, tạo ra mạng lưới kết nối chất lượng cao cho tất cả khách hàng trong ngành giáo dục Thái Lan và thúc đẩy nền giáo dục công bằng, toàn diện.

Công nghệ kỹ thuật số phát triển nhanh chóng đi đôi với nhu cầu về nhân tài. Ông Golden Yang, Phó tổng giám đốc phòng đào tạo nghề tại AVIC-INTL Project Engineering Company, cho rằng nhờ kỹ thuật số hóa và giáo dục thông minh sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả đào tạo nhân tài và thúc đẩy công nghệ phát triển. Từ đó bồi dưỡng thế hệ trẻ, tạo đà để đất nước phát triển không ngừng theo hướng bền vững và chất lượng cao.

Huawei đã hỗ trợ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục của hơn 2800 trường cao đẳng, đại học và viện nghiên cứu tại hơn 80 quốc gia, đồng thời hợp tác với hơn 2000 trường đại học tại hơn 100 quốc gia và khu vực nhằm xây dựng các học viện CNTT-TT, với số lượng đào tạo mỗi năm đạt hơn 15.000 sinh viên. Huawei đã cấp chứng chỉ cho hơn 580.000 nhân tài CNTT-TT trên toàn thế giới. Ông Aaron Wang, Phó Chủ tịch Cấp cao của Huawei phụ trách Khối Kinh doanh Doanh Nghiệp Châu Á Thái Bình Dương cho biết: "Tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Huawei đã thiết lập quan hệ hợp tác với 273 cơ sở giáo dục đại học để xây dựng các học viện CNTT-TT Huawei, với số lượng đào tạo mỗi năm đạt hơn 16.000 sinh viên. Huawei cam kết trở thành công ty có đóng góp chính cho cơ sở hạ tầng CNTT-TT của hệ thống giáo dục khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Bằng cách áp dụng công nghệ vào các kịch bản giáo dục, Huawei sẽ giải phóng hiệu suất kỹ thuật số và đẩy nhanh hành trình giáo dục kỹ thuật số".