Diễn đàn đổi mới Bồ Giang lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

THƯỢNG HẢI, 01/09/2022 /PRNewswire/ -- Ngày 27/08, Diễn đàn đổi mới Bồ Giang lần thứ 15 năm 2022 chính thức khai mạc tại trung tâm tài chính Thượng Hải, Trung Quốc. Với chủ đề "Carbon thấp: Sứ mệnh đổi mới toàn cầu mới", diễn đàn sẽ tập trung vào việc củng cố phát triển carbon thấp thông qua hoạt động đổi mới công nghệ, thiết lập hệ thống kinh tế và công nghệ hợp lý cho sự phát triển xanh, carbon thấp và tuần hoàn, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác toàn cầu trong công nghệ carbon thấp để cùng nhau xây dựng kế hoạch chi tiết mới cho sự phát triển bền vững toàn cầu.


Diễn đàn đổi mới Bồ Giang lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc

Năm nay, hơn 230 chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế, trường đại học hàng đầu, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức tư vấn, công ty và hơn 40 học giả từ gần 30 quốc gia và khu vực đã tham gia sự kiện trực tuyến và trực tiếp.

Diễn đàn đổi mới Bồ Giang do Bộ Khoa học và Công nghệ và Chính quyền Nhân dân Thành phố Thượng Hải thành lập vào năm 2008. Với mục tiêu tập trung vào chủ đề đổi mới, diễn đàn đã trở thành nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn cầu về khoa học, công nghệ và đổi mới bằng cách tổng hợp các ý tưởng toàn cầu, cho phép đổi mới khoa học và công nghệ.

Tại buổi lễ khai mạc, "INNOMATCH", nền tảng kết nối cung - cầu công nghệ toàn cầu đã chính thức được ra mắt, nhằm thu thập các nguồn lực đổi mới toàn cầu, giải quyết nhu cầu đổi mới của doanh nghiệp và xây dựng lộ trình phát triển nhanh hai chiều cho việc chuyển đổi các thành tựu khoa học và công nghệ.

Tại cuộc họp toàn thể diễn ra sau đó, ông Borge Brende, chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cho biết công nghệ chính là chìa khóa để giảm thiểu biến đổi khí hậu và hiểu tại sao Trung Quốc cam kết thúc đẩy các giải pháp công nghệ xanh.

Diễn đàn đã công bố một số báo cáo và thỏa thuận hợp tác như Báo cáo phân tích các nhà khoa học cấp cao toàn cầu về "Thành phố lý tưởng" 2022, Báo cáo khoa học và công nghệ liên quan đến carbon thấp và mức phát thải cacbon bằng không cũng như Phân tích triển vọng về các kịch bản ứng dụng.

Tại Diễn đàn khu vực & đô thị được tổ chức vào ngày 28/08, Trung tâm đổi mới quốc gia (NICE) đã ký kết hợp đồng với sáu công ty quốc tế, bao gồm Công ty ARaymond của Pháp và Công ty DuPont của Hoa Kỳ, để cùng nhau thúc đẩy đổi mới toàn cầu và chất lượng cao, tích hợp phát triển kinh tế xanh.